1 sep 2023

Wat is een HACCP-plan?

Een HACCP-plan, wat staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Een HACCP-plan wordt ook wel een voedselveiligheidsplan genoemd. Met zo’n plan worden risico’s voor voedselveiligheid geïdentificeerd, beoordeeld en beheerst in de hele keten van voedselproductie, verwerking en distributie.

Waarom is er een HACCP-plan nodig?

Om levensmiddelen veilig te kunnen eten en drinken, is de hygiëne tijdens voedselproductie heel belangrijk. Maar dit geldt bijvoorbeeld ook voor het logistieke proces ná voedselproductie. Een HACCP-plan helpt hierbij. Ieder bedrijf dat levensmiddelen en/of diervoeding produceert, verwerkt of distribueert dient zich aan een voedselveiligheidssysteem te houden, gebaseerd op de HACCP-thematiek. Je mag zelf een voedselveiligheidsplan opstellen, of een goedgekeurde hygiënecode voor jouw sector gebruiken.

Is een HACCP-plan verplicht?

Bereid of verhandel je levensmiddelen, dan is een voedselveiligheidsplan op basis van HACCP of een goedgekeurde hygiënecode verplicht. De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) controleert de beschikbaarheid en naleving van een voedselveiligheidssysteem.

Hoe werkt een HACCP-plan?

Een HACCP-plan helpt om risico’s per schakel in de hele keten voedselproductie, verwerking en distributie in kaart te brengen. Ook beschrijft het plan hoe deze risico’s beheerst kunnen worden. Het plan is gebaseerd op 7 basisprincipes van de WHO (World Health Organization).

Hieronder staan de 7 basisprincipes beschreven:

  • Inventariseer alle potentiële gevaren en wijs de reële gevaren aan;
  • Ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar te beheersen en stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast;
  • Geef per CCP de kritische grenzen aan;
  • Stel vast hoe de CCP’s bewaakt worden;
  • Leg corrigerende acties vast per CCP;
  • Pas verificatie toe;
  • Houd documentatie en registraties bij.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een HACCP-plan? Wij komen graag lans om je hierbij te helpen en de mogelijkheden te bespreken. Neem hiervoor contact met ons op.